روش های تحقیق در عملیات

 • آموزش برنامه ریزی آرمانی

  ۷۰۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  (0s)
  #2601
  instock

  در این فیلم آموزشی مبحث برنامه ریزی آرمانی یا Goal Programming به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود. این مجموعه ی آموزشی به طور کامل همه ی مفاهیم برنامه ریزی آرمانی را پوشش می دهد.

 • AHP تحلیل سلسله مراتبی تصمیم گیری چند معیاره تصمیم گیری چند شاخصه MADM MCDM

  آموزش روش AHP تحلیل سلسله مراتبی

  ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2605
  instock

  در این فیلم آموزشی روش AHP تحلیل سلسله مراتبی  به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود. این مجموعه ی آموزشی به طور کامل همه ی مفاهیم روش AHP تحلیل سلسله مراتبی را پوشش می دهد.

 • روش تاپسیس Topsis تصمیم گیری چند معیاره تصمیم گیری چند شاخصه MADM MCDM

  آموزش روش تاپسیس Topsis

  ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2603
  instock

  در این فیلم آموزشی روش تاپسیس Topsis  به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود. این مجموعه ی آموزشی به طور کامل همه ی مفاهیم روش تاپسیس Topsis را پوشش می دهد.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش روش سیمپلکس معمولی

  ۷۰۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #1989
  instock

  آموزش بهینه سازی به روش سیمپلکس به زبان فارسی. این روش یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین روش های حل برای مسائل برنامه ریزی خطی می باشد. در این ویدئوی آموزشی ، روش سیمپلکس به صورت قدم به قدم و همراه با حل یک مثال عددی به صورت کامل توضیح داده می شود. شما پس از مشاهده ی این ویدئوی آموزشی به راحتی قادر به حل تمامی مسائل سیمپلکس می باشید.

 • نرخ سازگاری ماتریس

  آموزش روش محاسبه نرخ سازگاری ماتریس CR

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2641
  instock

  در این فیلم آموزشی روش محاسبه نرخ سازگاری ماتریس یا CR به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود.شما می توانید به راحتی نرخ سازگاری را محاسبه کنید این مجموعه ی آموزشی به طور کامل همه ی مفاهیم روش AHP تحلیل سلسله مراتبی را پوشش می دهد.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش روش مدل سازی

  ۱۹۶,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2161
  instock

  در این آموزش همراه با یک مثال عددی ، به صورت قدم به قدم نحوه ی تشخیص متغیر های تصمیم و همچنین نحوه ی نوشتن مدل ریاضی یعنی تابع هدف و محدودیت ها آموزش داده می شود.

بالا