پژوهش عملیاتی

 • برنامه ریزی آرمانی چند هدفه اهداف چند گانه

  آموزش برنامه ریزی آرمانی

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (0s)
  #2601
  instock

  در این فیلم آموزشی مبحث برنامه ریزی آرمانی یا Goal Programming به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود. این مجموعه ی آموزشی به طور کامل همه ی مفاهیم برنامه ریزی آرمانی را پوشش می دهد.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش بنیاد ریاضی سیمپلکس (ماتریسی)

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2163
  instock

  بنیاد ریاضی سیمپلکس روابط ماتریسی جدول سیمپلکس است. در این آموزش یاد میگیریم که چطور بدون نیاز به روش سیمپلکس ، همه ی اعداد هرکدام از جداول سیمپلکس را به راحتی بدست آوریم.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش تحلیل حساسیت

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (2s)
  #2165
  instock

  در این آموزش مبحث تحلیل حساسیت به صورت قدم به قدم همراه با حل یک مثال آموزش داده می شود.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی حالت های خاص تباهیده تبهگن فضای بیکران جواب بهینه چندگانه

  آموزش حالت های خاص جواب در سیمپلکس و ترسیمی

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2293
  instock

  در این فیلم آموزشی مبحث حالت های خاص جواب در سیمپلکس و ترسیمی به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود.

 • AHP تحلیل سلسله مراتبی تصمیم گیری چند معیاره تصمیم گیری چند شاخصه MADM MCDM

  آموزش روش AHP تحلیل سلسله مراتبی

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2605
  instock

  در این فیلم آموزشی روش AHP تحلیل سلسله مراتبی  به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود. این مجموعه ی آموزشی به طور کامل همه ی مفاهیم روش AHP تحلیل سلسله مراتبی را پوشش می دهد.

 • روش تاپسیس Topsis تصمیم گیری چند معیاره تصمیم گیری چند شاخصه MADM MCDM

  آموزش روش تاپسیس Topsis

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2603
  instock

  در این فیلم آموزشی روش تاپسیس Topsis  به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود. این مجموعه ی آموزشی به طور کامل همه ی مفاهیم روش تاپسیس Topsis را پوشش می دهد.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش روش ترسیمی (هندسی)

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2092
  instock

  آموزش بهینه سازی به روش ترسیمی (هندسی) به زبان فارسی در این آموزش روش ترسیمی به صورت قدم به قدم و همراه با ذکر یک مثال عددی توضیح داده می شود و همه ی نکات آن به طور کامل بیان می شود.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش روش حمل و نقل

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (3s)
  #2160
  instock

  آموزش روش حمل و نقل به زبان فارسی شامل پیدا کردن جواب موجه اولیه ، سپس پیدا کردن جواب بهینه جدول حمل و نقل.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش روش سیمپلکس M بزرگ

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (0s)
  #2158
  instock

  آموزش روش سیمپلکس M بزرگ به زبان فارسی. M بزرگ همان جریمه ی سنگینی است که برای متغیر های مصنوعی در نظر می گیریم. در این آموزش به صورت قدم به قدم و همراه با حل یک مثال عددی ، روش سیمپلکی M بزرگ را همراه با تمامی نکاتش ، آموزش می دهیم.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش روش سیمپلکس ثانویه

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (0s)
  #2164
  instock

  آموزش کامل و قدم به قدم سیمپلکس ثانویه همراه با حل یک مثال عددی و حل گام به گام مثال همراه با آموزش درس.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش روش سیمپلکس دوفازی(دومرحله ای)

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (0s)
  #2159
  instock

  آموزش روش سیمپلکس دوفازی(دومرحله ای) به زبان فارسی بعضی از مسائل را نمیتوان در یک مرحله با روش سیمپلکس معمولی حل کرد و یکی از روش های حل آنها استفاده از روش سیمپلکس دوفازی(دومرحله ای) می باشد.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش روش سیمپلکس معمولی

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #1989
  instock

  آموزش بهینه سازی به روش سیمپلکس به زبان فارسی. این روش یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین روش های حل برای مسائل برنامه ریزی خطی می باشد. در این ویدئوی آموزشی ، روش سیمپلکس به صورت قدم به قدم و همراه با حل یک مثال عددی به صورت کامل توضیح داده می شود. شما پس از مشاهده ی این ویدئوی آموزشی به راحتی قادر به حل تمامی مسائل سیمپلکس می باشید.

1 2
بالا