پژوهش عملیاتی 1

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی حالت های خاص تباهیده تبهگن فضای بیکران جواب بهینه چندگانه

  آموزش حالت های خاص جواب در سیمپلکس و ترسیمی

  ۱۹۶,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2293
  instock

  در این فیلم آموزشی مبحث حالت های خاص جواب در سیمپلکس و ترسیمی به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش روش ترسیمی (هندسی)

  ۱۹۶,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2092
  instock

  آموزش بهینه سازی به روش ترسیمی (هندسی) به زبان فارسی در این آموزش روش ترسیمی به صورت قدم به قدم و همراه با ذکر یک مثال عددی توضیح داده می شود و همه ی نکات آن به طور کامل بیان می شود.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش روش سیمپلکس M بزرگ

  ۱۹۶,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
  (0s)
  #2158
  instock

  آموزش روش سیمپلکس M بزرگ به زبان فارسی. M بزرگ همان جریمه ی سنگینی است که برای متغیر های مصنوعی در نظر می گیریم. در این آموزش به صورت قدم به قدم و همراه با حل یک مثال عددی ، روش سیمپلکی M بزرگ را همراه با تمامی نکاتش ، آموزش می دهیم.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش روش سیمپلکس ثانویه

  ۱۹۶,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
  (0s)
  #2164
  instock

  آموزش کامل و قدم به قدم سیمپلکس ثانویه همراه با حل یک مثال عددی و حل گام به گام مثال همراه با آموزش درس.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش روش سیمپلکس دوفازی(دومرحله ای)

  ۱۹۶,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
  (0s)
  #2159
  instock

  آموزش روش سیمپلکس دوفازی(دومرحله ای) به زبان فارسی بعضی از مسائل را نمیتوان در یک مرحله با روش سیمپلکس معمولی حل کرد و یکی از روش های حل آنها استفاده از روش سیمپلکس دوفازی(دومرحله ای) می باشد.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش روش سیمپلکس معمولی

  ۷۰۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #1989
  instock

  آموزش بهینه سازی به روش سیمپلکس به زبان فارسی. این روش یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین روش های حل برای مسائل برنامه ریزی خطی می باشد. در این ویدئوی آموزشی ، روش سیمپلکس به صورت قدم به قدم و همراه با حل یک مثال عددی به صورت کامل توضیح داده می شود. شما پس از مشاهده ی این ویدئوی آموزشی به راحتی قادر به حل تمامی مسائل سیمپلکس می باشید.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش روش مدل سازی

  ۱۹۶,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2161
  instock

  در این آموزش همراه با یک مثال عددی ، به صورت قدم به قدم نحوه ی تشخیص متغیر های تصمیم و همچنین نحوه ی نوشتن مدل ریاضی یعنی تابع هدف و محدودیت ها آموزش داده می شود.

 • Shadow-Price قیمت سایه ای دو دوگان و ثانویه و دوال

  آموزش قیمت سایه ای Shadow Price در دوگان

  ۱۹۶,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2143
  instock

  در این آموزش به صورت قدم به قدم و همراه با یک مثال عددی، نحوه ی نوشتن مساله ثانویه را از روی مساله اولیه توضیح داده شده است. همچنین ویژگی های خاص و انواع روابط بین مسائل اولیه و ثانویه بیان گردیده است.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش مساله ثانویه و دوگان و همزاد

  ۱۹۶,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2162
  instock

  در این آموزش به صورت قدم به قدم و همراه با یک مثال عددی، نحوه ی نوشتن مساله ثانویه را از روی مساله اولیه توضیح داده شده است. همچنین ویژگی های خاص و انواع روابط بین مسائل اولیه و ثانویه بیان گردیده است.

 • نرم افزار گمز همراه با لایسنس معتبر

  نرم افزار گمز GAMS با لایسنس 100% معتبر

  ۱۹۶,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
  (4s)
  #2535
  instock

  توسط این لایسنس بیش از 50 روش حل (Solver) فعال می شود و به راحتی هر مدلی با هر ابعادی را می توان حل نمود.

بالا